Στοιχεία επικοινωνίας του Summer Palace

Επικοινωνήστε με τους ανθρώπους του ξενοδοχείου για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη διαμονή σας στο Summer Palace